GestióComandamentsIntermedisServeisInfermers

Gestió per a Comandaments Intermedis dels Serveis Infermers
Gestió per a Comandaments Intermedis dels Serveis Infermers
Gestió per a Comandaments Intermedis dels Serveis Infermers

L’objectiu del curs és adquirir les competències necessàries per desenvolupar amb eficàcia i eficiència la funció de comandament intermedi de serveis Infermers d’una manera pràctica i adaptada a tots els àmbits assistencials i sota una visió humanista.

 

Any acadèmic 2023/2024

Dates preinscripció 11a edició:  Del 12 de setembre al 5 d'octubre de 2023

Preinscripció online:  cursdecomandaments@acdi.cat

Documentació requerida: 

- Butlleta d'inscripció

- Fotocòpia graduat/da o diplomat/da en Infermeria (ambdues cares)

- Fotocòpia DNI/Passaport vigent (ambdures cares)

Crèdits: 7 ECTS

Dates del curs: Del 6 d'octubre a l'1 de desembre de 2023

- Classes teòriques: Divendres i dissabtes del 6 d'octubre al 18 de novembre de 2023

  • Divendres de 09:00h a 14:30h i de 15:30h a 17:30h
  • Dissabtes de 8:30h a 14:00h

- Pràctiques clíniques: del 20 de novembre a l'1 de desembre de 2023

  • De dilluns a divendres de 08:00h a 17:00h

 

Organitza:

HOSSPAU Menu

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat