Ruta de navegació

Suportmetodològic

Suport metodològic
Suport metodològic
Suport metodològic

a) Marcs conceptuals infermers

 

b) Metodologia qualitativa 

 

c) Metodologia quantitativa 

 

d) Altres recursos 

  • Col·legi Oficial Infermeria de Barcelona (COIB). El Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional al col·lectiu i alhora contribuir a millorar l'atenció sanitària, sociosanitària i social a Catalunya.
  • Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. El Consejo General de Enfermería (CGE) es una organización profesional con más 100 años de historia, que en base a los fines y funciones que le atribuye su Estatuto Aprobado por Real Decreto 1231, de 8 de noviembre de 2001, se constituye como el referente para la profesión de enfermería, representando a un colectivo de doscientos mil colegiados.
  • Consejo Internacional de Enfermería (CIE). Fundado en 1899, es en el mundo la primera y la más amplia organización internacional de profesionales de la salud.
  • International Council of Nurses

InformacióinterèsRecerca

Informació d'interès
Coordinació de Recerca i Projectes