Competències Digitals en Salut 2.0
Competències Digitals en Salut 2.0

L’objectiu del curs és adquirir i millorar els coneixements i habilitats en e-Health per donar respostes a les necessitats actuals de l’àrea de la salut, fent ús de la digitalització com a fil conductor per a la millora en eficàcia i eficiència de les intervencions dels professionals de la salut dirigides tant a la promoció i a l'educació de la salut de la població, així com potenciar els coneixements sobre salut dels professionals mitjançant la tecnologia i la digitalització per cuidar, formar, comunicar i tenir una adequada identitat digital a nivell professional i de la Institució.

 

Curs d'especialització. Any acadèmic 2018/2019