Programa atencio cardiologia1819

Programa
Programa
Programa

Any acadèmic 2023/24

Seguint el següent enllaç, podeu demanar informació del programa del màster que ofereix l'EUI - Sant Pau per al curs acadèmic 2023/24  d' Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars.

HOSSPAU Menu

Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars