Presentacio

Presentació
Presentació
Presentació

Descripció

El Programa Propi de la UAB (UAB Exchange Programme) facilita als estudiants de grau matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera no europea. Les dues universitats participants han d'haver signat un conveni bilateral. El reconeixement d'estudis es farà d'acord a l'equiparació de crèdits que l'estudiant pacti amb la coordinadora responsable d'intercanvis de l'EUI - Sant Pau abans d'anar a la universitat de destí.

A partir de la convocatòria 2011/12, l'acreditació de nivell d'idioma és un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. El nivell mínim que donarà puntuació addicional a l'estudiant serà l'equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d'idioma, podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que ho acrediti.

L'estudiant abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s'especifiqui el contrari.

Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:
Mobilitat i Intercanvi UAB

Infointeres

Informació d'interès
Direcció de l'Escola

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Sotsdirecció. Coordinació Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat

Coordinació 1r Curs

Ana M. Urpí

aurpi@santpau.cat

Coordinació 2n Curs

Xènia Sist

xsist@santpau.cat

Coordinació 3r Curs

Beatriz Campillo (En funcions)

bcampillo@santpau.cat

Coordinació 4t Curs

Mònica Romero

mromeropa@santpau.cat

Coordinació de Mobilitat i Intercanvi

Alicia C. San José

asanjose@santpau.cat

Coordinació de Pràctiques Clíniques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Coordinació de Recerca i Projectes
Coordinació de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat

Coordinació de Recursos Docents i Espais

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat

Coordinació de Simulació

M. Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Coordinació de Comunicació i Innovació Docent

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat

CoordinadoresMàsters

Coordinacions de Màster
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Mònica Romero

mromeropa@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

M. Teresa Ricart

mricart@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat