Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Sol·licituds i calendari
Sol·licituds i calendari
Sol·licituds i calendari

Calendari sol·licituds Programa Propi

Curs 2023/24
 
Presentació de sol·licituds: del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

Primera resolució i publicació al web de la UAB (Mobilitat i intercanvi): 12 de desembre de 2022.

Primer periode d'acceptació de places : del 12 al 19 de desembre de 2022 (ambdós inclosos).

Resolució definitiva i publicació al web de la UAB (Mobilitat i intercanvi): 20 de gener de 2023.

 

El full de sol·licitud, el podeu trobar al web de l'EUI, apartat Gestió acadèmica/Informació Grau/Altres tràmits.

 

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat 

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat