Vés enrere

GuillaumetOlivesMontserrat

Professorat
Guillaumet Olives, Montserrat

Doctora per la UB 

Màster en Ciències de la Infermeria

Diplomada en Infermeria

 

Àrea docent: Comunicació i TIC

Telèfon: 93 553 7774

Correu: MGuillaumet@santpau.cat

Funcions: 

Professora a temps complet

Coordinadora de Mobilitat i Intercanvis

Tutora Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Horari d'atenció al públic/alumnat: A convenir, a través del correu electrònic

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d'estudis antic (884)

Assignatura

Curs

Crèdits

Treball de Fi de Grau

4t

9 ECTS

Pràctic VIII

4t 12 ECTS

 

Grau d'infermeria pla d'estudis nou (1471)

Assignatura

Curs

Crèdits

Comunicació i TIC

1r

6 ECTS

Comunicació Terapèutica

2n

6 ECTS