Ruta de navegació

Notícies

null ExposicioPublicaAutoinformeEUISantPau

Notícies
05/02/2023
Exposició pública de l’autoinforme d’acreditació dels Estudis d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (EUI-Sant Pau)

L’Agència de Qualitat del Sistema Universitat de Catalunya (AQU) està duent a terme el procés d’acreditació dels estudis d’infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (EUI-Sant Pau).

Ara ens trobem en la fase d’exposició pública de l’autoinforme d’acreditació en procés de revisió, elaborat per la Comissió d’Avaluació Interna (CAI).

Segons els procés PC10. Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters universitaris, abans de la seva aprovació, el CAI ha de sotmetre l’autoinforme a un procés d’exposició pública obert a tota la comunitat educativa del Centre, vinculada a les titulacions que s’acredita. En cas que arran de l’exposició pública hi hagi alguna aportació a l’autoinforme caldrà que el CAI valori si escau la seva incorporació.

Les dates d’exposició pública són del 6 al 10 de febrer de 2023

Per tant, l’opinió de la comunitat educativa del centre és cabdal per poder tancar el procés d’acreditació. Tanmateix us informen que també rebreu aquesta informació a través del correu electrònic, que serà el canal per recollir les vostres aportacions a l’autoinforme.

En el següent enllaç es pot visualitzar l’autoinforme d'acreditació provisional dels Estudis d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (EUI-Sant Pau)