Ruta de navegació

Notícies

null Acreditació EUI 2023

Notícies
10/01/2023
Els estudis d’infermeria a l’EUI-Sant Pau immersos en el procés d’acreditació

L’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha comunicat la data prevista per a l’acreditació de la titulació dels estudis de grau d’infermeria a l’Escola Universitària d’infermeria de Sant Pau (EUI-Sant Pau) any 2023, data màxima 19/09/2023.

Les titulacions són avaluades periòdicament per l’AQU per tal de renovar la seva acreditació oficial. Diversos graus i màsters de la UAB han obtingut ja els nous segells de qualitat creats per l’AQU, adaptat als estàndards europeus.

Procés de seguiment i acreditació de les titulacions

Dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (VSMA), un cop implantada una titulació verificada, s'inicia el procés de seguiment de la mateixa (graus i màsters / programes de doctorat).  L’acreditació és el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.

Aquest procés d'anàlisi del desenvolupament de la titulació es materialitza en l’autoinforme d'acreditació, que s’estructura segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (ESG), en termes de qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat, adequació del professorat, eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i qualitat dels resultats, amb l'objectiu final d'assegurar la qualitat del programa formatiu.

L’elaboració de l'autoinforme s'ha guiat pel procés PC10. Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters universitaris, del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’EUI-Sant Pau. La Comissió d’Avaluació Interna (CAI), constituïda el 8 de novembre de 2022, va acordar el sistema de treball, el calendari intern i la sistemàtica de recollida d'informació per a l’elaboració de l'autoinforme.